18. den: V co věříš?..aneb jak si zajistit nový život

22. září 2012 v 18:31 | Lucy Michelle |  O víře
V co věřím? Věřím v to, že kdybych nevěřila nebyla bych teď tam kde jsem teď.
Měla bych depresi a uvažovala o sebevraždě.
Jako mnoho dalších lidí v této době.
Také věřím v to, že ateismus se vylučuje svou vlastní definicí, jelikož věří že v nic nevěří.
Z toho vyplývá, že každý v něco/něčemu věří.

U mě je to toto:
Kurzívu číst nemusíte, ale třeba vám to pomůže lépe pochopit.


1. Nejsme tady náhodou

,,Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.''
(Genesis 1:27)

Co to jako má být ten ''obraz Boží''? Pro mě je to nikoliv to jak vypadáme, ale jací jsme uvnitř.. např. toužíme po vztahu, lásce apod... a je to také taková ta touha po něčem ''víc'' - opravud je tohle všechno co dostanu od života? Hledáme smysl života. Máme v sobě prázdné místo, které chceme zaplácat vším možným .. jak dojít spokojenosti? Manželství, dobrá práce, úspěch, rychlé auto? Pořád to nestačí, jakto? Tu touhu po nalezení ''nečeho'' nám do srdce zasadil Bůh. Touží po tom abychom našli jeho. Proč?

2. Bůh nás miluje a má s tvým životem ten nejlepší záměr

Jak to jako vím? Protože věřím, co je napsané v Bibli. (Proč, o tom se mohu rozepsat jindy, ale jedna z věcí jsou historické fakta, která si můžeš přečíst např. zde.)

Boží láska
,,Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný''
(Jan 3,16)

Ten Syn je Ježíš Kristus. Už jsi někdy přemýšlel, o tom proč vlastně na tom dřevě visel? A dle Bible je Ježíš Kristus 100% člověkem, ale 100% Bohem (je jedním ze Svaté Trojice - Otec, Syn a Duch Svatý, jsou tři, ale jsou JEDNO, vzpomeň si na vodu - H2O --> pevný stav = led, kapalný stav = voda, plynný stav = pára.. ale pořád ten samý vzorec 100% H20). Jak je to možné to se mě neptej, ale je to tak jakože cukr je sladký.

Boží záměr
Ježíš řekl: ,,Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti''
(Jan 10:10)

To znamená život, který má smysl. Není to přesně to, co hledáme každý den? Aby to, co děláme mělo smysl. Aby to mělo aspoň nepatrný význam? Ne jen se bezcílně plahočit ulicemi a neustále se tázat sám sebe ''Co tady sakra dělám? Proč se vůbec musím namáhat s existováním? Jaký to má smysl?''


No fajn to zní hezky, ale kde je ten háček? Proč toho úžasného Boha a ten jeho parádní záměr ve svém životě neznám a neprožívám?

3. Člověk je hříšný a oddělený od Boha. Proto nemůže poznat a prožívat Boží lásku ani Boží záměr se svým životem.

,,Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy.''
(Římanům 3:23)

Byli jsme stvořeni proto, abychom žili ve vztahu s Bohem (představ si obrázek tebe a tvé/ho nejlepší/ho kamaráda/ky nebo s tvou mámou/otcem bez všech těch hádek a problémů).
Jenže my jsme řekli ne a udělali jsme nějakou blbost, která toho druhého zranila a odloučila nás od něj. Např. lhali jsme, podváděli jsme, ukradli jsme něco, zabili jsme někoho (to snad ne, ale i takové příhody se stávají).. třeba i neúmyslně, ale stalo se to. Taková blbost, se nazývá odborně hřích. Prostě jsme vůči Bohu udělali něco špatně.

,,Mzdou hříchu je smrt...'' (tzn. duchovní smrt - oddělení od Boha)
(Římanům 6:23)

On stanovil morální zásady a my jsme se sekli a to mezi námi vytvořilo propast, protože on je 100% čistý a nemůže k sobě pustit toho, kdo taky není 100%, protože je spravedlivý, ze svých požadavků nepolevuje a jako správný král své slovo neodvolává.
Tudíž i ten, kdo zalhal jenom jednou a odčinil si to miliónem dobrých skutků je v háji a fičí ve finále do pekla.
(Jo peklo to zní hrozně pohádkově, ale představte si věci, kterých se bojíte nejvíc a které nejvíce nesnášíte přidejte k tomu tmu a skřípění zubů, zhoršete to 100x a máte to)
Tudíž z toho vyplývá, nikoliv že milion je málo, ale že odčinit to nejde.
Děsivé co? Ale nemějte depresi, páč nás má Bůh moc rád, tak to vyřešil. Slovo neodvolal, ale vytvořil takový fígl.

4. Ježíš Kristus je jediným Božím řešením problému lidského hříchu. S ním můžeš poznat a prožívat Boží lásku a Boží záměr s tvým životem.

Ježíš za nás zemřel
,,Bůh však dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když my jsme ještě byli hříšní.''
(Římanům 5:8)

Představ si tvého souseda/sousedku. Leze ti na nervy? Zabil ti kočičku nebo kanárka? Chodí ve tvých papučích nebo je prostě hrozně protivný a pokaždé když tě vidí, blbě se na tebe šklebí?
I přesto ho máte rádi. (stále si představujeme...)
A pak se najednou něco stane. Tvůj soused leží v nemocnici a potřebuje transplantaci srdce. A ty jdeš do nemocnice a dáš mu to své, tebe to zabije, ale on žije dál (vynechme to, že je to prakticky reálně nemožné). I přes ty všechny hnusárny, co ti dělal. I s rizikem, že soused se vykurýruje a bude dělat naschvály někomu jinému.

Vstal z mrtvých
,,Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Potom se ukázal více než pětistům bratří najednou.''
(1. Korinstským 15:3-6)

To, že po třech dnech od dárcovství srdce budete vzkříšeni si představovat nebudeme :D
Proč věřím, že byl vzkříšen a že je to možné a nikdo ho neukradl a blabla opět k dočtení zde.
''podle Písem'' = podle židovské Tóry/ křesťanského Starého Zákona
Petr = něco jako nejlepší kámoš Ježíše
Dvanáct = dvanáct týpků, co mělo k Ježíšovi nejblíž, Jidáš už k nim nepatřil páč se zabil

A je jedinou cestou k Bohu
Ježíš mu odpověděl: ,,Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.''
(Jan 14:6)

Pamatuješ na tu propast, kterou jsem vykreslila v části o hříchu a tom fíglu? tak to je přesně ono. Ježíš je most přes tu propast. On je tím fíglem. Když zemřel na kříži jako jediný člověk bez hříchu, nesl na něm hříchy celého světa, moje, tvoje, tvého souseda.. všechny. A nejen hřích, ale i naše bolesti, nemoci a trápení. Paráda co?
Ovšem k přejití po mostě brání ještě jedny dveře. A ty můžeme otevřít klíčem, který je v naší kapse.

5. Ježíše Krista musíme osobně přijmout jako Spasitele (Zachránce) a Pána (Šéfa/Vůdce). Potom můžeme poznat a prožívat Boží lásku a Boží záměr s námi.

Ježíše Krista musíme přijmout
,,Těm, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal mocstát se Božími dětmi.''
(Jan 1:12)

Ježíše přijímáme vírou
,,Milostí tedy jste spaseni (zachráněni) skrze víru. Spasení (záchrana) není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.''
(Efezkým 2:8-9)

Ježíše přijímáme osobním pozváním
Ježíš řekl: ,,Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu...''
(Zjevení 3:20)

Ha! Vidíš jak se role otočily? Teď se on nemůže dostat k tobě, nikoliv ty k němu!
Jak otevřít? Jak Ježíše pozvat do svého života?
Je třeba Ježíšovi s upřímným srdcem říci:

,,Pane Ježíši/ Ježíši,
1. Prosím odpusť mi všechny moje hříchy, díky za to, že si za ně všechny zemřel.
2. Chci abys byl Pánem(Vůdcem/Šéfem) mého života.
Amen''

Tyto dva body můžeš říci svými slovy, ale musí tam být to, že víš, že jsi hříšný a že věříš tomu, že Ježíš za tebe zemřel a že mu odevzdáváš vedení svého života.
Blesky se nekonají, emocionálně to taky prožít nemusíš, ale poté co to Ježíšovi řekneš a upřímně tomu věříš, pak se to prostě stane. Dveře se otevřou a můžeš přejít most až k samotnému Bohu a říct mu..

,,Ahoj já jsem ..., ráda bych tě poznal/a Bože.''

A když se budete ptát a opravdu toužit ho poznat, on se ti poznat dá.
A jak se to dělá? Jako v normálním životě. Musíte spolu strávit nějaký čas, abyste k sobě měli opravdu blízko. Povídat si. Nejlépe pravidelně. A vzhledem k tomu, že Bůh mluví jen velmi vyjímečně, máme tady Bibli. Tam můžete nalézt jaký je, jaký máte profit z vašeho kamarádství a co obnáší být blízkým přítelem samotného Stvořitele. Taky se vyplácí ji číst pravidelně

Varování: Život v blízkém vztahu s Bohem není žádná pohádka, je to každodenní boj. Žít smysluplný život neznamená žít v bavlnce. Obnáší to oběti i strádání, ale v závěru mnoho radosti a vděčnosti, neboť vše to špatné je k dobrému a máme tady ten konečný happy end - ráj. Jít proti proudu abychom dosáhli cíle však není jednoduché.

_______________________________________________________________________________________
Došel jsi až sem a přijal si Ježíše jako svého Zachránce a Vůdce? Vítej v rodině!
Právě jsi začal/a novou etapu svého života. Znovu ses narodil/a a můžeš začít čistý list.
Budu ráda, když mi napíšeš zprávu (zpráva autorovi v menu), abychom třeba mohli probrat, jak se cítíš, máš-li další otázky (to platí pro všechny) a tak dále. Hlavy nekoušu. A tohle rozhodnutí je nejdůležitější v životě.
Pokud jsi ''modlitbu záchrany'' už někdy Ježíšovi říkal/a, ale nemůžeš si vzpomenout kdy a jestli to bylo správně, můžeš to udělat znova.

Můj příbeh je zde.

Pokud jsem někoho rozlítila, je to život. Každý jsme jiný a máme různé názory. Máme na ně také právo.
Já své právdě věřím na základě vlastních zkušeností, zkušeností lidí z okolí a knihy jako Kauza Kristus, Kauza Stvořitel, Kauza Víra a Více než tesař mě v tom jen utvrzují. Věřím v to, že má víra je nezlomná. Jsem ochotná diskutovat o tom proč a odpovídat na dotazy, pokud máte zájem.
Přesvědčovat vás, ale nehodlám. Pokud hledáte, jsem tady. Pokud mě chcete akorát naštvat a rozproudit hádky, běžte někam jinam. Já názory druhých respektuji, respektujte prosím i ty mé. Děkuji.

P.S.: k pomoci mi byla brožurka 4 Duchovní zákony.
Lucy Michelle
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Krakin Shikazu | Web | 22. září 2012 v 23:53 | Reagovat

Máš tam dvakrát číslo 3, ale to je jen technická poznámka ;)

2 Lucy Michelle | 23. září 2012 v 10:07 | Reagovat

[1]: Díky :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama